Sectororganisaties en fondsen

Impact evalueren. Hoe begin je daaraan? Deze sectororganisaties en fondsen helpen je verder op weg

Een aantal van deze organisaties kan je een abonnement op Impact Wizard geven, zodat je Impact Wizard kan blijven gebruiken na de gratis proefperiode. Kom je in aanmerking voor een abonnement bij een van onze partners, neem dan contact met hen op.

Heb je geen band met deze organisaties, dan kan je een jaarabonnement op Impact Wizard kopen voor €1000 excl. btw. Ga hiervoor naar Mijn profiel>Beheer abonnement. Kleinere organisaties en individuen krijgen korting.

Geïnteresseerd in een groepsabonnement voor je organisatie of om Impact Wizard partner te worden? Vanaf €5000 excl. btw bieden we je een pakket van 10 abonnementen met workshops voor een optimaal gebruik. Stuur ons een berichtje voor meer informatie.

Tabor
brecht.deschepper@tabor.be
Tel. +32(0)9 235 82 19
Expertise We leggen de focus op het strategisch impactgericht sturen van de organisatie zodat de de maatschappij de gewenste effecten kan ervaren.
Sociale InnovatieFabriek
tomas@socialeinnovatiefabriek.be
Tel. +32 (0)486 651 008
Abonnementen Sociaal innovatoren en sociaal ondernemers van Sociale InnovatieFabriek.
Expertise Workshops over impact evalueren voor sociale innovaties, sociaal ondernemers en impact coaches/consultants. Ondersteuning van kennismanagement en expertisedeling rond Impact Wizard. Ontwikkelaars van Impact Wizard.
Cera
stephanie.desmet@cera.coop
Tel. +32 (0)16 27 96 28
Abonnementen Partnerorganisaties in het kader van Cera-projecten
Expertise Cera realiseert positieve impact in de samenleving via maatschappelijke dienstverlening. Bij haar maatschappelijke projecten beoogt Cera een maximale impact met een efficiënte inzet van financiële middelen. Cera begeleidt en ondersteunt haar projectpartners dan ook om impactgericht te werk te gaan, gebruik makend van Impact Wizard.
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB)
marjolein.vanpoppel@isbvzw.be
Tel. +32 (0)3 780 91 06
Abonnementen Voor ISB-leden, buurtsportwerkingen en lokale besturen die voor hun (buurt)sportbeleid met Impact Wizard aan de slag willen
Expertise ISB, ledenvereniging en kenniscentrum voor lokaal en regionaal sport-, beweeg- en recreatiebeleid, zet Impact Wizard in bij diverse begeleidingstrajecten. Dit helpt de deelnemers om resultaten tastbaar te maken en meer impactgericht te werken.
Nationale Loterij
chris.luypaert@nationale-loterij.be
Tel. +32 (0)2 238 45 11
Abonnementen Voor maatschappelijke projecten die steun krijgen van de Nationale Loterij
Expertise De Nationale Loterij steunt projecten met een maatschappelijke impact.
Se.lab
marguerite@selab.nl
Tel. +31 6 109 004 03
Abonnementen Voor organisaties met maatschappelijke relevantie in zorg, arbeid, onderwijs, welzijn, cultuur en milieu
Expertise Se.lab ontwikkelt en verspreidt kennis over social enterprise. Se.lab ondersteunt en stimuleert meten en sturen op impact door organisaties met een maatschappelijke relevantie. Se.lab is ook een bruggenbouwer tussen sociaal, privaat en publiek domein op dit gebied.
Sterpunt Inclusief Ondernemen - de Werkplekarchitecten
sammy@dewerkplekarchitecten.be
Tel. +32 (0)9 220 84 31
Abonnementen Voor leden van Sterpunt Inclusief Ondernemen die deelnemen aan het Impacttraject
Expertise De Werkplekarchitecten bieden werkgevers realistische en financieel interessante HR-oplossingen voor hun arbeidsplaatswerking. Zij gaan met hen aan de slag om mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in hun ondernemingen een plaats te geven die maximaal bijdraagt tot het bedrijfsrendement, een inclusieve arbeidsmarkt en tot duurzaam (sociaal) ondernemerschap. Sterpunt Inclusief Ondernemen verenigt de Werkplekarchitecten, ondernemingen en maatschappelijke organisaties rond inclusief ondernemen.
Gemeente Utrecht
d.van.rhee@utrecht.nl
Tel. +31 (0)30-2862808
Abonnementen Voor de 10 deelnemers van de pilot impactmeting voor bewonersinitiatieven 2018
Expertise Faciliteren en mede ontwikkelen van impactmeting en management i.s.m. met professionele partners. Om deze kennis te delen organiseren we ook sessies.
Verso vzw
wim.vanopstal@verso-net.be
Tel. +32 (0)479 88 39 53
Abonnementen Ledenfederaties van Verso en de deelnemers aan piloottrajecten binnen zorg, welzijn, sociale economie en de socioculturele sector
Expertise Verso zet als interprofessionele werkgeversfederatie van de social profit in op een sterk sociaal ondernemerschap. Sociale impactmeting is daarbij van belang om het politieke en sociale draagvlak voor de maatschappelijke dienstverlening van sociale ondernemingen te ondersteunen. Belangrijker nog is dat impactmeting sociale ondernemingen helpt in hun strategie om sterke keuzes te maken over de impact die ze wensen te realiseren.
Linx +
caroline.cocquyt@linxplus.be
Tel. +32 (0)2 289 01 73
Abonnementen voor personeel van Linx+
Expertise Linx+ is een impactgerichte organisatie. We ondersteunen onze medewerkers in impactgericht werken, impact meten en rapporteren aan de hand van Impact Wizard.
SOM
steven.vanwichelen@som.be
Tel. +32 0492 22 37 72
Expertise We zijn geen typische werkgeversfederatie. We geloven dat de organisaties waar wij allen aan mee bouwen, modellen moeten zijn van de wereld die we willen creëren. Maar je zal geen impact op de wereld hebben als er zaken in de weg staan van wat je wil bereiken. Daar hopen wij het verschil te maken. Met onze expertise in ondernemingsvraagstukken, ons werk om de overheid vertrouwen te geven in jou en mensen uit verschillende sectoren te laten samenwerken.
Sociare vzw
chloe@sociare.be
Tel. +32 (0)2 503 18 11
Abonnementen Voor de organisaties die in 2018 & 2019 deelnemen aan het jaartraject ‘je sociale impact meten’
Expertise Als werkgeversfederatie voor socioculturele organisaties zet Sociare zich in voor een klimaat waarin sociaal ondernemerschap optimaal kan floreren. In een samenleving waarin vermarkting zich opdringt, is er meer nodig dan enkel de subjectieve respons & tevredenheid die in wandelgangen wordt opvangen. Impactmeting is bijzonder nuttig om die kwalitatieve parameters scherp te stellen. En het is ook een waardevolle leidraad om de toekomst van je organisatie vorm te geven.
Vlaams Welzijnsverbond vzw
mark.vanhumbeeck@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. +32 (0)2 507 01 29
Expertise Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt initiatiefnemers in jeugdhulp, gezinsondersteuning, kinderopvang en de ondersteuning van personen met een beperking. Het meten en weten van de eigen maatschappelijke impact wordt steeds belangrijker om draagvlak van deze organisaties (naar overheid en samenleving) te creëren en behouden. Niet alles kan in cijfers uitgedrukt. De zoektocht naar alternatieve manieren om de eigen meerwaarde aan te tonen is daarom uitermate belangrijk.
Mediawijs
karen.linten@imec.be
Tel. Please send and e-mail
Expertise Mediawijs ontwikkelde een Impact Wizard op maat van mediawijze initiatieven: Betternet Impact Wizard. Ontdek 'm door te klikken op de link.