Sectororganisaties en fondsen

Impact evalueren. Hoe begin je daaraan?

Deze sectororganisaties en fondsen helpen je verder op weg. Ze volgden een opleiding rond impactevaluatie bij de Sociale InnovatieFabriek.

Een aantal van deze organisaties kan je toegang tot Impact Wizard bezorgen, zodat je Impact Wizard kan blijven gebruiken na de gratis testperiode. Heb je een band met één van de organisaties met licentie sleutels, neem dan contact met hen op.

Heb je geen band met deze organisaties, dan kan je een licentie sleutel aanvragen. Voor 90€ excl. btw kan je een vorming bijwonen en de Impact Wizard een jaar gebruiken. Stuur hiervoor een mail naar info@impactnetwerk.be.

Impact Wizard
info@impactwizard.be
Telephone +32 (0)2 213 74 90
Recipients Tijdelijke promotie! Jaarabonnement op Impact Wizard voor 120€ (excl. btw)
Expertise Impactmeting
Tabor
brecht.deschepper@tabor.be
Telephone +32(0)9 235 82 19
Recipients sociale ondernemingen
Expertise De focus ligt op de mate waarin de externe omgeving (maatschappij) de initieel gewenste effecten van de organisatiewerking effectief kan ervaren en hoe de organisatie daarop verder kan sturen (strategische cyclus van beleidsvoering).
Sociale InnovatieFabriek
iris@socialeinnovatiefabriek.be
Telephone +32 (0)2 213 74 90
Recipients Sociaal innovatoren en sociaal ondernemers van Sociale InnovatieFabriek.
Expertise Workshops over impact evalueren voor sociale innovaties, sociaal ondernemers en impact coaches/consultants. Ondersteuning van kennismanagement en expertisedeling rond Impact Wizard. Ontwikkelaars van Impact Wizard.
Hefboom
Valerie.Carrette@hefboom.be
Telephone +32 (0)2 205 17 20
Recipients Hefboom bouwt in Vlaanderen en Brussel mee aan een sociale en duurzame samenleving. De organisatie is een tussenschakel tussen investeerders (zowel individuele personen als organisaties) en professionele initiatieven uit de sociale en duurzame economie. Met een gevarieerd aanbod op het vlak van financiering, managementadvies en dienstverlening draagt Hefboom actief bij tot het goed bestuur en een efficiënte werking van deze organisaties.
Expertise Voor sociale ondernemingen
KINA - Koers Futuur
home@kina.be
Telephone 03 218 72 09
Recipients Voor de gemeenten die meestappen in het project Koers Futuur en daarbij een door KINA begeleid traject doorlopen.
Expertise In het kader van het project Koers Futuur wil KINA gemeenten en OCMW's helpen om tot een beleid en een actieplan rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te komen. We bekijken MVO heel breed en willen op die manier de impact van gemeenten op al hun stakeholders optimaliseren.
Cera
stephanie.desmet@cera.coop
Telephone +32 (0)16 27 96 28
Recipients Partnerorganisaties in het kader van Cera-projecten
Expertise Cera realiseert positieve impact in de samenleving via maatschappelijke dienstverlening. Bij haar maatschappelijke projecten beoogt Cera een maximale impact met een efficiënte inzet van financiële middelen. Cera begeleidt en ondersteunt haar projectpartners dan ook om impactgericht te werk te gaan, gebruik makend van Impact Wizard.
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB)
marjolein.vanpoppel@isbvzw.be
Telephone +32 (0)3 780 91 06
Recipients Voor ISB-leden, buurtsportwerkingen en lokale besturen die voor hun (buurt)sportbeleid met Impact Wizard aan de slag willen
Expertise ISB, ledenvereniging en kenniscentrum voor lokaal en regionaal sport-, beweeg- en recreatiebeleid, zet Impact Wizard in bij diverse begeleidingstrajecten. Dit helpt de deelnemers om resultaten tastbaar te maken en meer impactgericht te werken.
Nationale Loterij
chris.luypaert@nationale-loterij.be
Telephone +32 (0)2 238 45 11
Recipients Voor maatschappelijke projecten die steun krijgen van de Nationale Loterij
Expertise De Nationale Loterij steunt projecten met een maatschappelijke impact.
Se.lab
marguerite@selab.nl
Telephone +31 6 109 004 03
Recipients Voor organisaties met maatschappelijke relevantie in zorg, arbeid, onderwijs, welzijn, cultuur en milieu
Expertise Se.lab ontwikkelt en verspreidt kennis over social enterprise. Se.lab ondersteunt en stimuleert meten en sturen op impact door organisaties met een maatschappelijke relevantie. Se.lab is ook een bruggenbouwer tussen sociaal, privaat en publiek domein op dit gebied.
Sterpunt Inclusief Ondernemen - de Werkplekarchitecten
sammy@dewerkplekarchitecten.be
Telephone +32 (0)9 220 84 31
Recipients Voor leden van Sterpunt Inclusief Ondernemen die deelnemen aan het Impacttraject
Expertise De Werkplekarchitecten bieden werkgevers realistische en financieel interessante HR-oplossingen voor hun arbeidsplaatswerking. Zij gaan met hen aan de slag om mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in hun ondernemingen een plaats te geven die maximaal bijdraagt tot het bedrijfsrendement, een inclusieve arbeidsmarkt en tot duurzaam (sociaal) ondernemerschap. Sterpunt Inclusief Ondernemen verenigt de Werkplekarchitecten, ondernemingen en maatschappelijke organisaties rond inclusief ondernemen.
Gemeente Utrecht
d.van.rhee@utrecht.nl
Telephone +31 (0)30-2862808
Recipients Voor de 10 deelnemers van de pilot impactmeting voor bewonersinitiatieven 2018
Expertise Faciliteren en mede ontwikkelen van impactmeting en management i.s.m. met professionele partners. Om deze kennis te delen organiseren we ook sessies.
Verso vzw
wim.vanopstal@verso-net.be
Telephone +32 (0)479 88 39 53
Recipients Ledenfederaties van Verso en de deelnemers aan piloottrajecten binnen zorg, welzijn, sociale economie en de socioculturele sector
Expertise Verso zet als interprofessionele werkgeversfederatie van de social profit in op een sterk sociaal ondernemerschap. Sociale impactmeting is daarbij van belang om het politieke en sociale draagvlak voor de maatschappelijke dienstverlening van sociale ondernemingen te ondersteunen. Belangrijker nog is dat impactmeting sociale ondernemingen helpt in hun strategie om sterke keuzes te maken over de impact die ze wensen te realiseren.