Coaching en expertise

Je kan Impact Wizard volledig zelfstandig doorlopen. Je vult de vragen dan zelf in, of in overleg met stakeholders. Maar misschien heb je liever dat iemand extern je impactevaluatie (even) in goede banen leidt. Of je zoekt iemand met specifieke expertise voor bijvoorbeeld het verzamelen of analyseren van impactdata.

Bekijk welk profiel past bij jouw vraag en neem gerust contact op met deze coaches en organisaties. Ze volgden een opleiding rond impactevaluatie bij de Sociale InnovatieFabriek.

Een aantal van deze coaches of organisaties kan je ook een abonnement op Impact Wizard bezorgen, zodat je Impact Wizard kan blijven gebruiken na de gratis proefperiode.

Heb je geen band met deze organisaties, dan kan je een jaarabonnement kopen voor 1000€ excl. btw. Ga hiervoor naar 'Mijn profiel>Beheer abonnement'. Kleinere organisaties en individuen  krijgen korting.

Nele Smets
nele@tweeperenboom.be
Tel. +32 (0)473 38 11 03
Expertise Tweeperenboom cvba begeleidt organisaties die geconfronteerd worden met verandering en complexe uitdagingen. Impact realiseren, meten en vertellen is vaak inherent aan deze trajecten. Nele begeleidde ook projecten die expliciet vertrokken vanuit impactmeting: Joker, Vakantieparticipatie en PopPunt. Pragmatiek, wendbaarheid en competentieontwikkeling bij de klant staan voorop.
Corina Dhaene
corina.dhaene@ace-europe.be
Tel. +32 (0)15 34 88 84
Expertise Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met training en coaching van processen binnen organisaties en met evaluaties. We werken voor ontwikkelingsNGO's en sociale organisaties en ook voor overheden (lokale, regionale en nationale).
Jan Janssen
jan@co2logic.com
Tel. +32 (0)494 18 02 87
Expertise Jan heeft 10 jaar ervaring als consultant m.b.t. duurzaamheid en MVO. Vooral op het vlak van milieu- en klimaatimpacten. Jan gebruikt deze ervaring ook bij het begeleiden van organisaties of sociaal ondernemers die een bredere en meer fundamentele impactanalyse willen uitvoeren. Jan is ook actief binnen de actie-onderzoeken impactmeting van de Sociale InnovatieFabriek.
Eveline Durinck
Eveline.Durinck@ideaconsult.be
Tel. +32 (0)2 300 85 12
Expertise Eveline is werkzaam bij IDEA Consult sinds 2008 en is gespecialiseerd in impactmetingen en evaluaties. Eveline was coach binnen het actie-onderzoek maatschappelijke impactmeting van de Sociale Innovatiefabriek. Ze heeft de maatschappelijke, economische en wetenschappelijke impact van diverse innovatieve organisaties en projecten in kaart gebracht (o.a.voor Flanders FOOD, iMEC VLAIO).
Hade Bamps
hade@levuur.be
Tel. +32 (0)472 27 64 33
Expertise Via participatie helpt Levuur om de verschillende perspectieven, rollen en posities aan bod te laten komen. Door diverse soorten van kennen en kunnen samen te brengen, verbinden stakeholders hun belangen en werken ze vanuit deze gemeenschappelijke grond aan een gezamenlijk doel.
Lieve Stappers
lieve@samman.be
Tel. +32 (0)474 961 474
Expertise Begeleiden van social profit en profit organisaties naar meer sociale impact sedert 2011.
Edith Kroese
edith@avance-impact.nl
Tel. +31 (0)20 625 60 76
Expertise Het Nederlandse impact consultingbureau Avance beleeft drukke tijden sinds het startte in 2002. Van een programma impactvol opstarten tot het bijsturen van bestaand initiatieven om impact te maximaliseren : Avance biedt verschillende diensten aan. Ze werkten onder andere voor goede doelen organisaties, impact financiers en sociale ondernemingen.
Marijke Cornelis
marijke@azetta.be
Tel. +32 (0)479 78 60 20
Expertise Coaching en procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een impactevaluatiemodel. Uitvoeren van kwalitatief (impact)onderzoek. Met een bijzondere focus op diversiteit en diversiteitsbeleid.
Pieter Jansen
pieter@hipo-analytics.be
Tel. +32 (0)483 52 34 38
Expertise Hipo begeleidde al verschillende organisaties met het uitvoeren van de impact-analyse. Hipo richt zich bij uitstek op kwantitatieve analyses (data verzameling, verwerking en communicatie) en fungeert als een data-coach voor de organisatie.
Valérie Carette
Valerie.Carrette@hefboom.be
Tel. +32 (0)2 205 17 20
Expertise Hefboom bouwt in Vlaanderen en Brussel mee aan een sociale en duurzame samenleving. De organisatie is een tussenschakel tussen investeerders (zowel individuele personen als organisaties) en professionele initiatieven uit de sociale en duurzame economie. Met advies over financiering en management draagt Hefboom actief bij tot het goed bestuur van deze organisaties.
Randy Mellaerts
randy@remedi.be
Tel. +32 (0)478 76 05 35
Expertise Randy is consultant binnen de gezondheidszorg, farmaceutische en voedingsindustrie. Hij combineert wetenschappelijke expertise met ervaring in sociaal ondernemerschap, kwalitatief onderzoek en management van intersectorale consortia in binnen- en buitenland. Samen met Randy transformeer je impact tot een praktische hefboom als basis voor bewust ondernemerschap.
Amber Verstraelen
sonshine.cvba@gmail.com
Tel. +32 (0)486 750 180
Expertise Ervaringsdeskundige in ontwikkelingssamenwerking, landbouw en klimaat, in het bijzonder voor het opstellen van baseline en end-of-project reports. Rapporteren omtrent output, outcome en impact ten gevolge van project implementatie. Meest vertrouwd met faciliteren van kwalitatieve technieken focusgroepen, interviews en participatieve methodieken, PRA, mapping en op maat ontwikkelde technieken.
Lien De Ruyck
hello@lienderuyck.be
Tel. +32 (0)498 22 76 43
Expertise Freelance creative & strateeg. Gespecialiseerd in communicatiestrategie en impactmeting. Na een workshop en verkennende analyse stippelen we de ideale communicatieroute uit. Samen met jouw klanten en medewerkers schrijven we aan een impactvoller verhaal.
Annick Gommers
annick@kenteradvies.be
Tel. +32 (0)485 49 28 29
Expertise Wij zijn gediplomeerde impactmanagers en ervaren in impactevaluatiemethoden (outcome mapping, outcome harvesting, case study onderzoek, contribution analysis, e.a.) en bijhorende dataverzamelingstechnieken (interviews, focusgroepen, surveys). We ondersteunen u graag om uw impact te vergroten en zo bij te dragen aan de SDGs!
Isabelle De Voldere
Isabelle.DeVoldere@ideaconsult.be
Tel. +32 (0)2 300 85 04
Expertise Isabelle is team leader en expert bij IDEA Consult. In de voorbije jaren heeft Isabelle voor diverse organisaties in Vlaanderen en internationaal hun multidimensionale impact - economisch, technologisch/wetenschappelijk, katalytisch, maatschappelijk - op de regionale economie in kaart gebracht ( o.a. voor imec, VITO en iMinds, Holst Centre (NL), VRT, De Werf, Tomorrowland en de Sociale Innovatiefabriek).
Wouter Galle
wouter.galle@sst.be
Tel. +32 (0)498 53 46 86
Expertise We gaan samen op zoek naar de “big why”, waarom doen we wat we doen? Hoe maak je die meerwaarde zichtbaar? Welke acties creëren maatschappelijke verandering? Wat draag je bij? Waar zien we (neven)effecten ontstaan? Samen bouwen we aan jullie theory of change, ontrafelen de weg naar de gewenste impact en zoeken we naar logische lijnen en verbanden.
Nele Cox
nele.cox@vives.be
Tel. +32 (0) 478 20 06 33
Expertise Binnen het expertisecentrum Sociale Innovatie, verbonden aan Vives Hogeschool, studiegebied sociaal agogisch werk, doen we onderzoek en coaching op vraag van organisaties binnen (en buiten) de social profit. Meer en meer blijkt er nood aan ondersteuning inzake impactmeting waardoor we hierin onze expertise opbouwen.
Marguerite Evenaar
marguerite@selab.nl
Tel. +31 6 109 004 03
Expertise Se.lab ontwikkelt en verspreidt kennis over social enterprise. Se.lab ondersteunt en stimuleert meten en sturen op impact door organisaties met een maatschappelijke relevantie. Se.lab is ook een bruggenbouwer tussen sociaal, privaat en publiek domein op dit gebied.
Bob Peeters
bob.peeters@southresearch.be
Tel. 003216498312
Expertise South Research heeft 30 jaar ervaring in het begeleiden, ondersteunen en evalueren van organisaties die werkzaam zijn in de ontwikkelingssamenwerking en in het bredere veld van sociale verandering. Het is vertrouwd met verschillende methoden om impactgericht werken te stimuleren en om impact te evalueren (process tracing, outcome mapping, outcome harvesting, most significant change ...).
Johan Desseyn
info@mpiris.be
Tel. +32 485 92 85 41
Expertise Mpiris is gespecialiseerd in beleidsgericht sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Het concipiëren en uitvoeren van nulmetingen en vervolgevaluaties behoort tot de kern van onze activiteiten. Mpiris wil zich voornamelijk profileren door innovatieve technieken te benutten om data te verzamelen en te verwerken. Uit het digitale spoor dat mensen en organisaties achterlaten, valt een schat aan informatie te halen over de impact van interventies en hoe ze te optimaliseren.
Hilde Coremans
connect@actunited.be
Tel. +32 496 916 052
Expertise ACTUNITED helpt individuen, teams en organisaties om projecten mét impact in actie te zetten. We begeleiden de ontwikkeling van duurzame projecten van bij de start en ondersteunen bedrijven en organisaties ook om hun interne en externe stakeholders actief te betrekken bij dit proces. Samen met ons multidisciplinair team en partnernetwerk helpen we bedrijven en organisaties om impactvolle projecten te realiseren en op te volgen.
David Nassen
david.nassen@ideaconsult.be
Tel. + 32 473 45 98 63
Expertise David is thuis in ledenverenigingen, sectororganisaties of intergemeentelijke samenwerkingen. De kracht van samenwerking staat centraal. Met de blik over beleidsdomeinen heen impact creëren. David zette de inzichten van de Impact Wizard in bij diverse workshops rond verenigingsmanagement, als valorisatiepartner bij onderzoek rond buurtsport en een traject voor Visit Flanders omtrent verenigingscongressen met legacy. Concreet samen aan de slag.

a 5 jaar trouwe dienst wuiven we Impact Wizard uit. Vanaf 1 januari 2023 kan je deze tool niet meer gebruiken.

Je was er misschien van in het begin bij, of je bent Impact Wizard gaandeweg beginnen gebruiken. Gewoon om jouw project op te starten of om jouw impactmeting wat richting te geven. Met Impact Wizard kon je de impact van jouw organisatie meten en zichtbaar maken.

Vaarwel Impact Wizard. Welkom Impact Track!

Op 31 december 2022 gaat dit Impact Wizard-platform voorgoed offline. Uiteraard bieden we een alternatief: Impact Track. Deze impacttool heeft veel gemeen met Impact Wizard maar is nog veel gebruiksvriendelijker.

Meer weten over Impact Track? Lees hier meer over Impact Track

N

U gebruikt momenteel Internet Explorer, een verouderde browser. Sommige functies van ImpactWizard zullen hierdoor niet goed werken. Een moderne browser is aanbevolen. Meer weten?